Telefon
WhatsApp
X

Aracımı kirala km garantisi ve değer koruma kapsamı

Aracımı kirala km garantisi ve değer koruma kapsamı

ARACIMI KİRAYA VERMEK İSTİYORUM DİYORSANIZ SİZİ VE ARACINIZI KORUYAN MALİYE VE EGM KAYITLARI İLE RESMİ NOTER ONAYLI SÖZLEŞMEMİZ'den SİZE http BİRKAÇ MADDE SUNMAK İSTİYORUZ..

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU..........................................PLAKALI ….............................MARKA ARACIN İNİNUP FİLO TURİZM LTD ŞİRKETİNE …..........AY KİRAYA VERİLMESİ.

2.BU SÖZLEŞME TARAFLARIN TAAHHÜTLERİNE VE ARACIN KİRALANMASI ŞARTLARINI KAPSAR.https://ininupfilo.com/haberdetay/aracimi-kirala-km-garantisi-ve-deger-koruma-kapsami.html

3.SÖZLEŞMENİN AKİDİ OLARAK HARKET EDEN KİRAYA VEREN VE KİRAYA ALAN AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILIKLI OLARAK TAAHHÜT EDİP KABUL İLE İMZALANMIŞTIR.

4.KİRAYA VEREN, Aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette ŞİRKETİMİZE teslim etmiştir. 5.Ücret net olup her ayın en geç …......... araç ruhsat sahibinin kendi hesabına iban yada havale yolu ile ödenecektir. A- Sözleşmeden doğan damga stopaj vergisi gibi kiralama esnasında doğan %18 kdv vergisi ve sözleşmede cıkan noter ücretleri ininup filo tarafından karşılanır. B-Sözeleşme başlangıç tarihinden itibaren araç teslim edilinceye kadar olan süre zarfında aracın hgs ücretli otoyollar gibi ve trafik cezaları ininup filo otomotiv turizm taşımacılık ltd şti tarafından ödenecektir. C-Aracın trafik sigortasını araç sahibi ivedilikle takibini ve yenilemesini yapmakla yükümlüdür. Aracın mtv ödemeleri .............................................................................................. aittir. Aracın kiralama kaskosu …...........................................................................................aittir. 6-Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek hertürlü arıza bakım onarım yakıt kaza gibi gider masrafları …....................................................................................................................... aittir. Tarafların sözleşmede anlaşması durumunda arac servis kapsamında ve garanti süresinde ise yetkili servislerde bakımları yapılacaktır, 7-SÖLEŞME SÜRESİ: Bu sözleşme yukarıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren …..........................süresince gecerli olup araç sahibi sözleşmeyi tarihinden önce firmamıza 21 iş günü öncesi bilği vererek taraflar ile anlaşmaya varıldığında sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir, firmamıza mail yolu ile bilği verildiğinde aracı 30 iş günü içerisinde araç sahibine eksikliklerini tamamlayarak cezaları ve detaylı temizlik gibi işlerini yaptıktan sonra teslim etmesi zorunludur. 8-Sözleşme araç servis ve eksper raporunun değerlendirmesi sonucu onaylandığı takdirde imza altına alınıp süresi başlar. 9-Kiraya veren aracını mobil veya internet üzerinden 24 saat izleme olanağına sahip olup sorumlu şirket yada kiraya alan şirket sözleşme tarihinden itibaren en geç 7. iş gününde araç sahibine gprs sisteminin şifrelerini ve kullanıcı bilgilerini mail whatsApp yada sms yolu ile vermek zorundadır. A-Gprs sistemi sadece takip izleme içindir kesinlikle acil durum butonu kapı kilitleme ve motor durdurma gibi vs müdahale edilmeyecek müdahale hakkı sadece ininupfilo otomotiv trzm taşımacılık san tiç ltd şti Aittir. 10.Araçta doğabilecek herhangi bir problemde yada emniyet egm işlemlerinde ,maliye verği dairesi başkanlığı işlemlerinde tüvtürk muayne işlemlerinde kullanılacak olan a bendindeki maddelerin noterde İNİNUP FİLO OTO.TURZM.TAŞ.SAN.TİÇ.LTD.ŞTİ VERĞİ NO:4781120082 VE ŞİRKET YETKİLİ VE ÇALIŞANLARINDAN VERİLEN BİLĞİLERE KİRALAMA YETKİSİ VEKALETNAME VERİLMESİ ZORUNLUDUR. A- Sahibi bulunduğum …..............plaka sayılı..............marka otomobil …..............cinsindeki …........model.........tipindeki …..............motor numaralı.....................................................şasi seri numaralı aracımı dilediğine kiraya vermeye kiraya veren sıfatıyla kira navlun ve t.c ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığının yönetmenliklerine uygun tip kira sözleşmeleri yapıldığında kira bedelinin bakanlıkça belirlenen asgari bedelin altında olmaması koşuluyla tüm sözleşmelerde kira bedellerini ve sözleşme şartların ı belirlemeye kira bedellerini almaya ahzu kapza sulh ve ibraya gerektiğinde kira sözleşmesinde ekler ve düzeltmeler yapmaya imzalamaya yapılan sözleşmeleri feshe aracımın kiralanması ile ilğili olarak ihtar ve ihbar keşide etmeye karşı taraftan keşide olunanlara karşı cevap vermeye tebliğ ve tebellüğe kira sözleşmesini dilediğini devretmeye devri muvafagat etmeye bu konuda tüm bakanlıklar resmi ve özel kurumlardaki işleri takibe dilekçeler vermeye adıma her türlü yol ve taşıma belgeleri almaya kayıt ve örnekler çıkarmaya tutanaklar ve taahhütler imzaya vergi daireleri ve mal müdürlüklerine belediyelere beyannameler vermeye ödenmesi gereken harç ve verğileri ödemeye makbuzlarını almaya ve fazla yatıranların iadesine talep etmeye ve tahsile yine ARAÇ TESCİL, Sahibi bulunduğum........................plakalı ….......marka...........................otomobil...........cinsindeki ….............model...........tipindeki.............................. motor numaralı …...............................................şasi numaralı aracımı aracım ile ilğili olarak ilğili tescil kuruluşlarında kayıt ve tescil ettirmeye araç tescili ve geçiçi yol belgelerini cıkarmaya teslim almaya tüvtürk muayne istasyonunda fenni muaynelerini tesbitlerini yaptırmaya kaybolan plakayı çıkarmaya dilediği sigorta şirketlerine dilediği şekil ve şartlarda her türlü sigorta kasko yaptırmaya poliçelerini imzalamaya kazalarda oluşacak değer kayıplarına dava açmaya sigorta şirketlerinden alınan değer kaybının parasını almaya zayiinden tescil belgesi plaka çıkartmaya gerekli beyan ve taahhutnameleri tanzim ve imzalamaya bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya yine ARAÇ TESLİM ALMA: sahibi bulunduğum ….... plaka sayılı …................ marka …................................cinsindeki …...............model............................tipindeki...................................motor numaralı................................... şasi numaralı aracımı bağlı bulundukları emniyet müdürlükleri bölğe trafik müdürlükleri trafik şube müdürlükleri jandarma komutanlıkları yedi eminler icra müdürlükleri otoparklar ve bağlı birimlerinden teslim almaya teslim ve tesellüm tutanaklarını imzaya adıma dilekce talapname vermeye istenecek evrak ve belgeleri tanzim ibraz ve imzalamaya ödenmesi gereken park ücreti trafik cezası borç ve sair masraflarını ödemeye kayıt ve suretler çıkarmaya beyan ve taahhutlerde bulunmaya baglı bulunan vasıtayı teslim alabilmemiz içinyapılması gereken iş ve işlemleri takip etmeye ve neticelendirmeye iş bu vekaletnameden suretler almaya birlikte veya ayrı ayrı yetkili olmak üzere …...................................................tc …..........................................................................................................nolu...................................................................................................................... vergi kimlik numaralı …......................................................................................................................................tarafımdan vekil tayin edildi.

İŞ BU SÖZLEŞME VEKALETNAME VE ARAÇ EKSPER RAPORLARI İLE BİRLİKTE ARAÇ SAHİBİ VE İNİNUP FİLO OTO. SAN.TİÇ.LTD.ŞTİ İLE İMZA ALTINA ALINMIŞTIR,

https://ininupfilo.com/haberdetay/aracimi-kirala-km-garantisi-ve-deger-koruma-kapsami.html

DOĞACAK HERHANGİ BİR SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYULMAMASI DURUMUNDA İSTANBUL MAHKEMELERİ YETKİLİDİR. ….............................. PLAKALI ARAÇ İÇİN YILLIK …...................................KM ANLAŞMA YAPILMIŞTIR.

12 AY SÜRESİNCE KİRALANDIĞINDA SÖZLEŞME SÜRESİ BİTİMİNDE ARAÇ SAHİBİ SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTEMEZSE ARACIN GELİŞ KM.................................. ARAÇ TESLİM KM .................................. KM AŞIMI DURUMUNDA ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN ARAÇ SAHİBİNE 1 KM ÜCRETİ OLARAK 0.75 TL ÖDEME YAPILIR.

2.

ARAÇ DEĞER KORUMA KAPSAMINDA OLUP ARAÇ DEĞERİ …................................................. TL dir.

KAZA DURUMUNDA SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN ARAÇ SAHİBİNE ÖDEME YAPILDI İSE SÖZLEŞMEYE YAZILAN DEĞERDEN DÜŞÜRÜLÜR. OLASI BİR KM AŞIMI YADA HASARLARDAN ARAÇTA DEĞER KAYBI OLUŞTUGUNDA SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN GELEN ÖDEME DÜŞÜMÜ YAPILDIKTAN SONRA YİNE MADDİ OLARAK DEĞER KAYBI VAR İSE GÜNCEL SATIŞ DEĞERİ ÜZERİNDEN DEĞER KAYBININI ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN ÖDENECEKTİR.

3.https://ininupfilo.com/haberdetay/aracimi-kirala-km-garantisi-ve-deger-koruma-kapsami.html

….....................................PLAKALI ARAÇ İÇİN AYLIK …........................................TL ye ANLAŞILMIŞTIR. ÖDEMELER HER AYIN...............GÜNÜ ARAÇ RUHSAT SAHİBİ OLAN..................................................... …..................................................................................................................................BANKA HESABINA TR................................................................................................................................İBAN NUMARASINA İLK ÖDEME …...................................TARİHİNDE 2.AY ÖDEMESİ …............/............/................TARİHİNDE SÖZLEŞMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.

https://ininupfilo.com/haberdetay/aracimi-kirala-km-garantisi-ve-deger-koruma-kapsami.html

DETAYLI BİLĞİ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ 0850 885 40 02